1. SC Bohumín 98 - florbal

Akademie B98/FBC

  • Úvod
  • /
  • akademie B98/FBC

Akademie B98 a FBC Ostrava

Nositelé projektu: 1. SC Bohumín 98 (dále B98), FBC Ostrava, Základní škola Čs. armády (dále jen ŽS ČSA), Základní škola Skřečoň (ZŠ Skřečoň)

Realizace projektu: školní rok 2021/2022 (začátek pravděpododobně 24. září, konec 27. května, předpoklad je 30 tréninků ve školním roce) 

Věková skupina: děti od 1. do 4. třídy

Lektoři: vyškolení trenéři z řad týmu B98 a FBC Ostrava 

Cíle projektu: probouzet v dětech zájem o sportovní aktivity, zlepšení jejich kondice, koordinace těla i obratnosti, seznámení se základy florbalu

Vybavení: vlastní florbalová hokejka (lze několik holí i zapůjčit), vlastní sportovní oblečení a obuv; zbylé pomůcky (branky, míčky, rozlišováky, kužely, mantinely) zajišťují pořadatelé

Poznámka: akademie je součástí dotačního projektu díky čemuž je možné zajistit výborné podmínky a trenéry za nejnižší možnou cenu školného a také spoustu dalších činností nad rámec běžného školního kroužku; z těchto důvodů je součástí přihlášky i přihláška do oddílu 1. SC Bohumín 98 a Mexico Ostrava. Tato přihláška je pouze formální a nevznikají jejím potvrzením žádné povinnosti

Kontakty: trenér akademie: Igor Bruzl, mobil 731 124 626, email bruzl.igor@mubo.cz

 

Akademie při ZŠ ČSA - PŘIHLÁŠKA

Místo konání: tělocvična ZŠ Čs. armády, ul. Čs. armády 1026, Bohumín.

Termín: každý pátek XX:XX-XX:XX (pro děti družiny, prioritně pro žáky 1. a 2. třídy) XX:XX-XX:XX (pro ostatní žáky školy od 1. do 4. třídy).

Podmínky zapojení do projektu: být žákem ZŠ Čs. armády, vyplnit níže přiohlášku a uhradit platbu (do akademie se lze přihlašovat i v průběhu pololetí, cena zůstává však stejná).

Platba: dotovaná cena klubem B98 je 500 Kč za pololetí. Platbu je možné hradit na bankovní účet 218805258/0300, jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo dítěte a do zprávy uveďte „Akademie, příjmení a jméno dítěte).

Logistika: pro první skupinu – převlečené děti vyzvedává trenér ve školní družině ve XX:XX, po ukončení tréninku je vrací zpět do družiny; pro druhou skupinu – děti přicházejí vchodem od atletického oválu a převlékají se v šatně, stejně pak školu i opouštějí.

Přihláška:

 

Akademie při ZŠ Skřečoň - PŘIHLÁŠKA

Místo konání: tělocvična ZŠ Skřečoň, ul. 1. Máje 217, Bohumín-Skřečoň.

Termín: každý pátek XX:XX-XX:XX (pro děti od 1. do 4. třídy).

Podmínky zapojení do projektu: být žákem ZŠ Skřečoň, vyplnit níže přihlášku a uhradit platbu (do akademie se lze přihlašovat i v průběhu pololetí, cena zůstává však stejná).

Platba: dotovaná cena klubem B98 je 500 Kč za pololetí. Platbu je možné hradit na bankovní účet 218805258/0300, jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo dítěte a do zprávy uveďte „Akademie, příjmení a jméno dítěte).

Logistika: bude brzy doplněna.

Přihláška: