1. SC Bohumín 98 - florbal

Akademie B98/FBC

  • Úvod
  • /
  • akademie B98/FBC

Akademie B98 a FBC Ostrava

Nositelé projektu: 1. SC Bohumín 98 (dále B98), FBC Ostrava, Základní škola Čs. armády (dále jen ŽS ČSA), Základní škola Skřečoň (ZŠ Skřečoň), ZŠ Masarykova na ul. Seifertova a ZŠ Benešova.

Realizace projektu: školní rok 2022/2023 (začátek 26. září, konec 26. května, předpoklad je 30 tréninků ve školním roce) 

Věková skupina: děti od 1. do 3. třídy

Lektoři: vyškolení trenéři z řad týmu B98 a FBC Ostrava 

Cíle projektu: probouzet v dětech zájem o sportovní aktivity, zlepšení jejich kondice, koordinace těla i obratnosti, seznámení se základy florbalu

Vybavení: vlastní florbalová hokejka (lze několik holí i zapůjčit), vlastní sportovní oblečení a obuv; zbylé pomůcky (branky, míčky, rozlišováky, kužely, mantinely) zajišťují pořadatelé

Poznámka: akademie je součástí dotačního projektu, díky čemuž je možné zajistit výborné podmínky a přítomnost zkušených trenérů za nejnižší možnou cenu školného, a také připravit spoustu dalších činností nad rámec běžného školního kroužku; z těchto důvodů je součástí přihlášky i přihláška do oddílu 1. SC Bohumín 98 a Mexico Ostrava. Tato přihláška je pouze formální a nevznikají jejím potvrzením žádné povinnosti.

Kontakty: trenér akademie na ZŠ ČSA: Igor Bruzl, mobil 731 124 626, email: bruzl.igor@mubo.cz, trenér akademie na ZŠ Skřečoň: Jiří Habram, mobil 731 422 230, email: habros@seznam.cz

 

Akademie při ZŠ ČSA

Místo konání: tělocvična ZŠ Čs. armády, ul. Čs. armády 1026, Bohumín.

Termín: každý pátek 13:45-14:45 (pro žáky 1.-3. třídy z družiny i "nedružinové").

Podmínky zapojení do projektu: být žákem ZŠ Čs. armády, vyplnit níže přihlášku a uhradit platbu (do akademie se lze přihlašovat i v průběhu pololetí, cena zůstává však stejná).

Platba: dotovaná cena klubem B98 je 500 Kč za pololetí. Platbu je možné hradit na bankovní účet 218805258/0300, jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo dítěte a do zprávy uveďte „Akademie, příjmení a jméno dítěte".

Logistika: převlečené děti vyzvedává trenér ve školní družině ve 13:40, nedružinové děti příchod v 13:35 vchodem od ateltického hřiště. Nedružinové děti odcházejí znovu ve 14:50 vchodem od atletického hřiště, družinové jsou odvedeny do družiny trenérem.

Přihlášení (tučně vytištění mají uhrazeno 1. pololetí): Filip Luštěk, Alexandr Voda, Adam Vild, Jan Kalisch, Ondřej Adámek, Karolína Jungová, Tobias Nowak, Jakub Wojnar, Martin Lochman.

PŘIHLÁŠKA (vyberte v roletce svou školu):
Registrace do florbalové akademie

 

Akademie při ZŠ Skřečoň

Místo konání: tělocvična ZŠ Skřečoň, ul. 1. Máje 217, Bohumín-Skřečoň.

Termín: každý pátek 13:45-14:45 (pro žáky 1.-3. třídy z družiny i "nedružinové").

Podmínky zapojení do projektu: být žákem ZŠ Skřečoň, vyplnit níže přihlášku a uhradit platbu (do akademie se lze přihlašovat i v průběhu pololetí, cena zůstává však stejná).

Platba: dotovaná cena klubem B98 je 500 Kč za pololetí. Platbu je možné hradit na bankovní účet 218805258/0300, jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo dítěte a do zprávy uveďte „Akademie, příjmení a jméno dítěte".

Logistika: družinové děti přivádí ve 13:40 paní vychovatelka, "nedružinové" sraz ve 13:40 h u vstupu do TV. Odchod bude možný pouze hlavních vstupem do školy!

Přihlášení (tučně vytištění mají uhrazeno 1. pololetí): Matyáš Očko, Jakub Žídek, Daniel Jankovský, Jakub Martinek, Aneta Červenková, Adam Červenka, Matyáš Dočkal, Filip Klepáč, Jakub Hanusek, Milan Pětroš, Eliška Brzezniaková, Tomáš Krul, Nataniel Kolek

PŘIHLÁŠKA (vyberte v roletce svou školu) :
Registrace do florbalové akademie

 

Akademie při ZŠ Masarykova

Místo konání: tělocvična ZŠ Masarykova, ul. Seifertova 601, Bohumín.

Termín: každé pondělí 13:45-14:45 (pro žáky 1.-3. třídy z družiny i "nedružinové").

Podmínky zapojení do projektu: být žákem ZŠ Masarykova, vyplnit níže přihlášku a uhradit platbu (do akademie se lze přihlašovat i v průběhu pololetí, cena zůstává však stejná).

Platba: dotovaná cena klubem B98 je 500 Kč za pololetí. Platbu je možné hradit na bankovní účet 218805258/0300, jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo dítěte a do zprávy uveďte „Akademie, příjmení a jméno dítěte".

Logistika: družinoví žáci jsou vyzvedáváni v družině, pak odvedeni zpět, nedružinoví přicházejí a odcházejí přímo.

Přihlášení (tučně vytištění mají uhrazeno 1. pololetí): Jakub Kajzar, Viktor Viochna, Jakub Marcol, Ondřej Dolák, Alexandr Šimurda, Markéta Gurná, Vít Sztwietnia, Leontýna Schwarzová, Vojtěch Vrbka, Josef Kučera, Ester Marie Krawczynski.

PŘIHLÁŠKA (vyberte v roletce svou školu):
Registrace do florbalové akademie

 

Akademie při Benešova

Místo konání: tělocvična ZŠ Benešova, Bohumín

Termín: každý pátek 13:45-14:45 (pro žáky 1.-3. třídy z družiny i "nedružinové").

Podmínky zapojení do projektu: být žákem ZŠ Benešova, vyplnit níže přihlášku a uhradit platbu (do akademie se lze přihlašovat i v průběhu pololetí, cena zůstává však stejná).

Platba: dotovaná cena klubem B98 je 500 Kč za pololetí. Platbu je možné hradit na bankovní účet 218805258/0300, jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo dítěte a do zprávy uveďte „Akademie, příjmení a jméno dítěte".

Logistika: družinové děti vyzvedne trenér ve 13:30 ve FIT školce, po skončení ve 14:45 si je rodiče vyzvednou přímo u tělocvičny ZŠ Beneše.

Přihlášení (tučně vytištění mají uhrazeno 1. pololetí): Petr Čech, Anett Řezníček, René Baudyš, Milan Poštůlka, Vojtěch Kantor, Dominik Linzer, Oliver Palka

PŘIHLÁŠKA (vyberte v roletce svou školu)
Registrace do florbalové akademie