1. SC Bohumín 98 - florbal

Akademie B98/FBC

  • Úvod
  • /
  • akademie B98/FBC

Akademie B98 a FBC Ostrava

Nositelé projektu: 1. SC Bohumín 98 (dále B98), FBC Ostrava, Základní škola Čs. armády (dále jen ŽS ČSA), Základní škola Skřečoň (ZŠ Skřečoň)

Realizace projektu: školní rok 2021/2022 (začátek 24. září, konec 27. května, předpoklad je 30 tréninků ve školním roce) 

Věková skupina: děti od 1. do 4. třídy

Lektoři: vyškolení trenéři z řad týmu B98 a FBC Ostrava 

Cíle projektu: probouzet v dětech zájem o sportovní aktivity, zlepšení jejich kondice, koordinace těla i obratnosti, seznámení se základy florbalu

Vybavení: vlastní florbalová hokejka (lze několik holí i zapůjčit), vlastní sportovní oblečení a obuv; zbylé pomůcky (branky, míčky, rozlišováky, kužely, mantinely) zajišťují pořadatelé

Poznámka: akademie je součástí dotačního projektu, díky čemuž je možné zajistit výborné podmínky a přítomnost zkušených trenérů za nejnižší možnou cenu školného, a také připravit spoustu dalších činností nad rámec běžného školního kroužku; z těchto důvodů je součástí přihlášky i přihláška do oddílu 1. SC Bohumín 98 a Mexico Ostrava. Tato přihláška je pouze formální a nevznikají jejím potvrzením žádné povinnosti.

Kontakty: trenér akademie na ZŠ ČSA: Igor Bruzl, mobil 731 124 626, email: bruzl.igor@mubo.cz, trenér akademie na ZŠ Skřečoň: Jiří Habram, mobil 731 422 230, email: habros@seznam.cz

 

Akademie při ZŠ ČSA - PŘIHLÁŠKA

Místo konání: tělocvična ZŠ Čs. armády, ul. Čs. armády 1026, Bohumín.

Termín: každý pátek 13:45-14:45 (pro děti družiny, prioritně pro žáky 1. a 2. třídy) 14:45-15:45 (pro ostatní žáky školy od 1. do 4. třídy). Prioritně se naplňuje první skupina, čítající max. 24 dětí.

Podmínky zapojení do projektu: být žákem ZŠ Čs. armády, vyplnit níže přihlášku a uhradit platbu (do akademie se lze přihlašovat i v průběhu pololetí, cena zůstává však stejná).

Platba: dotovaná cena klubem B98 je 500 Kč za pololetí. Platbu je možné hradit na bankovní účet 218805258/0300, jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo dítěte a do zprávy uveďte „Akademie, příjmení a jméno dítěte).

Logistika: pro první skupinu – převlečené děti vyzvedává trenér ve školní družině ve 13:40, po ukončení tréninku je vrací zpět do družiny; pro druhou skupinu – děti přicházejí vchodem od atletického oválu a převlékají se v šatně, stejně pak školu i opouštějí.

Dosud přihlášení žáci (tučně vytištinění mají uhrazenou platbu): Adámek Ondřej, Trexler Mathias, Szabo Sebastián, Adamczyk Matyáš Antonín, Kalisch Jan, Tošenovský Dominik, Nawrat Jakub Václav, Nawrat Vojtěch Jiří, Bernatík Tomáš (uhrazen celý rok), Bernatíková Eliška (uhrazen celý rok), Macurová  Lucie, Glaic Jan, Koudela Adam, Papugová Kristýna, Samek Tobiáš, Křenek Tomáš.

Přihláška:

 

Akademie při ZŠ Skřečoň - PŘIHLÁŠKA

Místo konání: tělocvična ZŠ Skřečoň, ul. 1. Máje 217, Bohumín-Skřečoň.

Termín: každý pátek 13:45-14:45 (pro děti od 1. do 4. třídy).

Podmínky zapojení do projektu: být žákem ZŠ Skřečoň, vyplnit níže přihlášku a uhradit platbu (do akademie se lze přihlašovat i v průběhu pololetí, cena zůstává však stejná).

Platba: dotovaná cena klubem B98 je 500 Kč za pololetí. Platbu je možné hradit na bankovní účet 218805258/0300, jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo dítěte a do zprávy uveďte „Akademie, příjmení a jméno dítěte).

Logistika: bude konzultována se školou, družinové děti nechť dbají pokynů paní vychovatelky, "nedružinové" sraz ve 13:40 h u vstupu do TV.

Dosud přihlášení žáci (tučně vytištění mají uhrazenou platbu): Klepáčová Kateřina, Dočkal Matyáš, Wróblová Claudie, Hanusek Vojtěch, Bém Vojtěch, Ziembinská Aneta, Podubecký Richard, Červenka Adam, Glac Radim, Kocur Lukáš, Bajda Dan, Pětroš Milan, Klepáč Vojtěch, Lazar Patrik, Kopia Vojtěch, Cieslar Ondřej, Fedasz Michal, Martinek Nikolas.

Přihláška: