1. SC Bohumín 98 - florbal

Upozornění pro diváky v SH Bospor

Publikováno: 20.9.2021

SH Bospor bude zpřístupněna i pro diváky, ale za dodržení podmínek stanovených MZČR a ceskyflorbal.cz pro vstup diváků do haly.
U vchodu do haly (k tribuně) bude pořadatel, který bude kontrolovat, zda vstupující diváci splňují některou z podmínek pro vstup.

Je možné se nechat otestovat i v den turnaje přímo před SH, kde má Bohumínská městská nemocnice zřízeno odběrové místo pro antigenní testování zdarma a které je otevřeno od 10:00 do 18:00.
Děkujeme Vám, protože sami dobře víte, že my ta opatření nevymýšlíme a rádi bychom letos sezónu konečně dohráli ;-)

Výtah opatření ke vztahu k divákům níže, kompletní informace v příloze.

OBECNÉ PODMÍNKY PRO OSOBY VSTUPUJÍCÍ DO HALY
 Všechny osoby, které budou vstupovat do haly, musí splňovat jednu z následujících podmínek:
 osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR test s negativním výsledkem;
 osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami antigenní test s negativním výsledkem;
 osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a od očkování uplynulo:
• od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní;
• od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní;
 osoba prodělala onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní;
 osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala nejdéle před 72 hodinami antigenní test s negativním výsledkem. Tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením osoby, respektive čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy;
 osoba na místě podstoupí antigenní test, který je určen pro sebetestování (použití laickou osobou) s negativním výsledkem;
• pořadatel nemá povinnost mít zajištěny testy pro sebetestování;

Soubory ke stažení:

Upozornění pro diváky v SH Bospor


Zpět na aktuality